FAQ

FAQ – eli kysytyimmät kysymykset

Kenelle yksityisopetus sopii?

Yksityisopetus sopii kenelle tahansa oppimiseen tukea toivovalle nuorelle tai aikuiselle. Tavallisimmin Opitin asiakkaaksi tullaan silloin, kun oppiminen koulussa tai muissa opinnoissa on syystä tai toisesta vaikeaa. Yksityisopetuksesta on kuitenkin hyötyä myös esimerkiksi silloin, kun opinnot sujuvat ihan mukavasti tai jopa erinomaisesti, mutta toiveissa olisi vieläkin parempaa, syvempää oppimista – ehkä parempia arvosanojakin. Aikuisopiskelijat tulevat usein hakemaan ammattilaisen sparrausta esimerkiksi ylioppilaskokeen uusintaan tai pääsykokeeseen. Opiskelua ja oppimista voi harrastaa myös omaksi ilokseen ilman ulkopuolelta tulevia tavoitteita – yksityisopettaja auttaa erittäin mielellään myös näissä tilanteissa.

Oppiminen ei ole koskaan valmista, joten kaiken ikäisille ja kaikenlaisille oppijoille löytyy aina sopivan tasoista, mielenkiintoista opittavaa ja uusia reittejä oppimiseen.

Miten Opitin yksityistunneille pääsee?

Helpoimmin pääset tunneille varaamalla itsellesi sopivan ajan verkkoajanvarauksesta ja maksamalla varaamasi tunnin verkkokaupassa. Yksityisopetus aloitetaan yleensä tutustumistunnilla, mutta jos olet jo varma siitä, että haluat aloittaa varsinaiset yksityistunnit, voit varata suoraan sopivan opetustunnin.

Tunnit pidetään Opitin tiloissa Ulvilan keskustassa (katso tarkemmat yhteystiedot täältä) tai verkon välityksellä Zoom-videoyhteyspalvelussa. Jos haluat osallistua tunnille etänä, kerro siitä tuntivarauksen yhteydessä. Saat liittymislinkin Zoomiin sähköpostiisi viimeistään tuntia edeltävänä päivänä.

Jos sinulla on mielessäsi jotain kysyttävää, voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse ennen tunnin varaamista. Opettaja juttelee kanssasi mielellään ja kertoo opetuksesta tarkemmin.

 

Mitä matematiikan yksityisopetustunneilla tehdään?

Matematiikan yksityisopetustunneilla asiakas saa matematiikka-asiantuntijan apua juuri niihin asioihin ja aiheisiin, joihin hän tarvitsee. Voimme opiskella yhdessä matematiikan teoriaa, tehdä laskuharjotuksia, pohtia syventäviä tehtäviä tai kerrata kokeeseen. Asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan voimme myös opetella esimerkiksi matemaattista ongelmanratkaisua, laskimen tai laskinsovellusten käyttöä tai matemaattisen tekstin tuottamista.

Tuntien sisältö sovitaan aina viimeistään tunnin alussa yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuinka usein yksityistunneilla käydään?

Yksityistuntien määrä sovitaan aina asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Siinä, missä joku käy hakemassa varmuutta osaamiseensa ennen kokeita yhden yksityistunnin verran muutaman kerran vuodessa, toinen käy tunneilla säännöllisesti kerran tai kahdesti viikossa. Jos lisätuen tarve on jatkuvaa ja pitkäkestoista, myös yhteisiä tunteja kannattaa pitää säännöllisesti – esimerkiksi viikon tai kahden välein. Jos lyhyen aikavälin tavoitteena on saada seuraavasta kokeesta mahdollisimman hyvä arvosana, ennen koetta voidaan pitää vaikkapa viisi tehokasta tuntia viikon sisällä.

Oppimisen kannalta on parasta, että ajattelulle, pohdiskelulle ja ymmärryksen kehittymiselle jää riittävästi aikaa. Siksi yksityistunneille kannattaa tulla mieluummin säännöllisesti ja hyvissä ajoin kuin viime tipassa. Ajoissa opiskelu myös vähentää stressiä ja tuo oppimiseen hallinnan tunnetta ja iloa.

Voiko opetukseen osallistua etänä?

Voi, ja Opitilla onkin asiakkaita ympäri Suomea. Ilmoita etäopetustoiveestasi, kun teet tuntivarauksen verkkoajanvarauksen kautta. Etätunnit toteutetaan Zoom-videoyhteyspalvelun välityksellä. Saat liittymislinkin Zoomiin viimeistään tuntia edeltävänä aamuna sähköpostiisi.

 

Tuleeko yksityistunneilta läksyä?

Sovimme kotitehtävistä aina yhdessä asiakkaan kanssa. Joskus läksyt ovat tarpeellisia, joskus eivät.

Yksityistuntien idea on auttaa oppijaa pääsemään oppimisen kinkkisistä kohdista eteenpäin. Yksi tunti ei kuitenkaan vielä yksinään ratkaise, vaan harjoittelua täytyy lähes aina jatkaa itsenäisesti kotona. Jos harjoittelu omatoimisesti sujuu, erillisistä läksyistä ei tarvitse sopia. Jos oppija tarvitsee apua kotiharjoittelun tekemiseen, yhdessä sovitut tehtävät voivat toimia sopivana motivaattorina.

Tärkeintä on, että yhteisellä tunnilla tehdyt oivallukset ja ideat pääsevät harjoittelun kautta käyttöön ja riittävän harjoittelun kautta rutiineiksi. Tämähän oppimisessa onkin juuri hienoa: Ensin jokin ajatus on uusi ja hankalalta tuntuva, mutta harjoittelemalla pian huomaakin, että siitä on tullut helppoa ja ehkä tärkeäkin osa koko ajan karttuvaa taitojen työkalupakkia.

 

Millaiseen oppimiskäsitykseen opetus perustuu?

Opitissa jokainen oppija nähdään omanlaisenaan, yksilöllisenä persoonana ja oppiminen oppijan oman aktiivisuuden tuloksena. Opettajan tavoitteena on tukea oppijan omaa ajattelua, omia oivalluksia, ideoiden kehittelyä ja niiden rutinoitumista harjoittelun avulla. Oppiminen on mielekkäintä, iloisinta ja motivoivinta, kun opettaja auttaa sanallistamaan oppijan omia vahvuuksia ja oppija pääsee hyödyntämään niitä oppimispolullaan.

Opiskelussa edetään keskustelemalla ja kokeilemalla tuttujen ideoiden kautta uusiin ideoihin. Opettajan rooli on paitsi ohjata oppijaa ja sanallistaa opetussisältöjä selkeästi myös kannustaa, antaa positiivista palautetta ja olla lempeä ja hyväksyvä tuki oppimistilanteessa. Hyvä oppiminen edellyttää turvallista ympäristöä, ja opettajan tehtävä onkin olla aina oppijan ja oppimisen puolella.

Opitti perustuu jatkuvan oppimisen ajatukselle: Jokainen voi aina oppia lisää. Parhaimmillaan oppiminen onkin iloista ja ihanaa yhdessä oivaltamista.

Friitalantie 13 A   I   28400 ULVILA
puh. 050 338 7601   I   merja.kyllonen@opitti.fi
Y-tunnus 3014348-3